Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “

от сеп. 4, 2020Новини0 коментари

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.073-12433-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: ЧЕРНАТА КОТКА-ОРИГИНАЛЪТ ООД
Обща стойност 10 000,00
лв., от които 8 500,00 лв.
европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало:   04.09.2020 г.
Край:   04.12.2020 г.